Privacy protocol Kerkdiensten Johanneskerk Gorinchem

protocol privacy

De Johanneskerk te Gorinchem zendt de kerkdiensten live uit met geluid via het platform Kerkomroep en met beeld en geluid via een openbare link op Youtube. In de kerkzaal hangt 1 vaste camera en twee beweegbare camera’s waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden.

De privacy van individuele personen dient beschermd te worden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij het maken en verspreiden van opnames in geluid en beeld van kerkdiensten van wijkgemeente West in de Johanneskerk te Gorinchem.

Uitganspunt is dat de live uitzendingen recht doen aan de viering van de kerkdienst. De kerkdienst is hierin leidend.

Dit protocol voorziet in de regels voor het gebruik van geluids- en beeldapparatuur ten behoeve van het live streamen van de kerkdiensten.

Klik op de hier onder staande link om het protocol in te zien

protocol privacy