Resultaat onderzoek naar het meeleef-klimaat

Voor mijn theologiestudie heb ik in december een onderzoek gedaan naar het meeleven met elkaar en
hoe we dat kunnen versterken.

Benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek?
Bekijk dan de viertal filmpjes die ik heb gemaakt met daarin de belangrijkste onderzoeksresultaten.
U kunt de filmpjes vinden op: Meeleven met elkaar – PKN Johanneskerk

Uit het onderzoek zijn een aantal tips en activiteiten naar voren gekomen om het meeleven met elkaar
te stimuleren. Samen met de pastorale raad wil ik kijken hoe we daar invulling aan kunnen geven.
Uiteraard betrek ik daarin ook u. Het resultaat van het onderzoek zal ik daarnaast gebruiken voor een
aanbeveling aan de kerkenraad voor een nieuwe werkwijze in het pastoraat.

Een hartelijke groet,
Hanneke Blom