Toestemmingsformulier gebruik NAW-gegevens en foto’s

Het met aandacht en zorg meeleven met elkaar is de kern van samen gemeente zijn. Hierin is de waarborging van uw privacy gegevens een belangrijk onderwerp. Graag vragen wij via dit formulier uw toestemming om uw naam, adres en woonplaats (is de NAW) gegevens te mogen gebruiken bij persoonlijke gebeurtenissen.

Op dit moment hebben we niet vastgelegd of wij bijvoorbeeld uw gegevens mogen vermelden op de nieuwsbrief bij ziekte of jubileum. Dit maakt het in de praktijk soms lastig om lief en leed te delen, omdat we bij iedere vermelding toestemming dienen te vragen. Mensen die al jaren betrokken zijn bij de kerk, moeten bijvoorbeeld eerst worden gebeld of hun naam op de nieuwsbrief mag worden vermeld als zij de bloemen van de kerk krijgen.

Graag willen we de toestemming om uw NAW-gegevens te gebruiken vooraf regelen, zodat op het moment dat er iets speelt, er geen toestemming gevraagd hoeft te worden.
We vragen u om per persoon één toestemmingsformulier in te vullen met uw NAW-gegevens en daarbij aan te geven of uw naam en adresgegevens gebruikt mogen worden om voorbede te doen en te vermelden op de nieuwsbrief of in Kruispunt. Uw e-mailadres en telefoonnummer vragen wij voor de aanvulling van onze gegevens in de ledenadministratie en deze zullen niet worden genoemd bij de voorbede of vermeld worden op de nieuwsbrief of in Kruispunt.

Toestemming gebruik foto’s en beeldmateriaal
Daarnaast zijn foto’s en beeldmateriaal belangrijk om een beeld te vormen van onze gemeente om een keer te komen kijken en onze dienst of andere activiteiten mee te vieren. We vragen uw toestemming om foto’s en/of beeldmateriaal te gebruiken voor de nieuwsbrief, het Kruispunt en de website van de Johanneskerk.

U zou ons enorm helpen door het toestemmingsformulier op de achterkant van het blad in te vullen. Gegeven toestemming geldt tot wederopzegging.
U kunt het formulier invullen en mailen naar Ingrid Poelma, [email protected].
Of een papieren versie inleveren in de brievenbus van de Heul, Nieuwe Hoven 141.
U kunt uw toestemming intrekken of wijzigen op dezelfde manier als u deze heeft verleend.

Alvast hartelijk dank voor het invullen.

Hartelijke groet,

Namens de wijkkerkenraad West-Johanneskerk,
Luc van Dalen, voorzitter
Monique den Breejen, scriba

Toestemmingsformulier (word)
Toestemmingsformulier (pdf)