Vespers in de 40dagentijd in de Lutherse kerk

Ook in de 40-dagentijd van 2024 zijn er op woensdagavond om 19.30 uur weer vespervieringen in de Lutherse Kerk aan de Langendijk 72. Het thema van die vespers is Volkomen Eenvoud. Wereld- en landelijke politiek geven nog steeds stof te over voor bezinning/verootmoediging en gebed. Ook de eigen, persoonlijke situatie mag aan bod komen. In alle vespers van 21 en 28 februari en van 6, 13 en 20 maart zijn zingen, orgelspel, Schriftlezing, stilte en gebed de mogelijkheden om samen toe te leven naar de Stille Week. Voor het mediteren over de Schriftlezing is het aan te bevelen zelf een bijbel mee te nemen. Voor het zingen zijn er voldoende liedbundels aanwezig. Hartelijk welkom op woensdagavond in de Lutherse Kerk!