Vespers veertigdagentijd

Op elke woensdag in de veertigdagentijd vindt er in de Lutherse Schuilkerk aan de Langendijk 72 een vesper plaats. Deze vespers worden georganiseerd door de werkgroep liturgie van de Raad van Kerken en hebben als thema: ‘Diepgaande verandering’. Daarmee sluiten ze aan bij het veertigdagenproject van Kind op Zondag dat in de Johanneskerk en het Oosterlicht gevolgd wordt: ‘Verander je mee?’ De vespers bestaan uit liederen, gebeden, Schriftlezingen en stiltes. Er is geen overdenking, hooguit wordt de keuze voor de Schriftlezing kort toegelicht. De vespers beginnen allemaal om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. In de Stille Week is er elke avond een vesper of een viering. De informatie daarover volgt later