Contactmiddagen

Al jaren is er voor ouderen vrijwel maandelijks een contactmiddag in De Heul. Het is leuk en gezellig om elkaar te ontmoeten en er zijn vaak boeiende onderwerpen. Met Pasen en kerst is er een aparte viering. Het werk wordt ondersteund door de diaconie en de leiding heeft een plek in de Pastorale Raad. Er is een team van dames die de middagen verzorgen met elkaar.

De agenda:
Woensdagmiddag 26 oktober 2022 van 14.00-16.30: inloop, ontmoeten, spelletjes, creatieve hoek
Woensdagmiddag 9 november 2022 van 14.00-16.30 : Annemarie Fokker over “Isings en zijn schoolplaten”
Woensdagmiddag 21 december 2022 van 14.00-16.30: Kerstviering

Voor vervoer naar De Heul waar de samenkomsten zijn, kan worden gezorgd. In het Kruispunt vindt altijd een vooraankondiging plaats. Elke activiteit kent een aparte werkgroep met als basis het verbreden en versterken van de onderlinge band. Wilt u meer informatie over de contactmiddagen, neemt u dan contact op met de leiding:
Joke ter Horst (62 58 97) of Margreet van Dam.