Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2021

#blijfinmijnliefde #blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van …

Thuis meebidden met de bidstond op donderdagmiddag

Omdat de Allerhoogste overal vandaan bereikbaar is voor onze lofprijzing en voor onze voorbede voor wereld, kerk en bij name genoemde mensen, hieronder weer de nieuwe gegevens voor de komende weken: 28 januari: Lied 803 Psalm 69 en eigen tekstkeuze Namen, pastor-/predikantsgezinnen en Onze Vader Lied 803 4 februari: Lied 942 Psalm 70 en eigen tekstkeuze Namen, chronisch zieken en …

Actie kerkbalans 2021

Van 16 t/m 30 januari 2021 vindt weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaats. Met de opbrengst van deze actie worden kosten betaald zoals salarissen en beheer/onderhoud van gebouwen. De opbrengst per wijk bepaalt mede hoeveel budget een wijk heeft voor een predikant/pastoraal werker. Uw gift heeft dus een direct gevolg! Wellicht goed om te vermelden: beslissingen over verbouwen en nieuwbouw …

Kerkdiensten zonder publiek

De kerkenraad heeft zorgvuldig gekeken naar de lockdown die is ingesteld door de regering. Hier is ook het advies bij betrokken van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar de Protestantse Kerk lid van is. Het advies luidt om alleen online kerkdiensten te houden. De kerkenraad staat achter dit advies om zonder ‘publiek’, diensten online uit te zenden tot 19 januari …

Wensboom in de Johanneskerk

De wensboom is de normale kerstboom die altijd in de Johanneskerk staat. Deze wordt dit jaar versierd met wenskaartjes van gemeenteleden. De kerstboom staat er vanaf derde Advent. Dat is vanaf heden. Door de nieuwe coronamaatregelen kunnen deze niet meer voor of na de diensten op zondag of tijdens de kerkopenstelling worden opgehangen. Gelukkig zijn er afgelopen al verschillende wensen …

Kerstnachtdienst Grote Kerk: Mary’s Christmas

Op donderdag 24 december om  – anders dan in voorgaande jaren – acht uur ’s avonds is de kerstnachtdienst in de Grote Kerk! Helaas is het niet mogelijk deze dienst lijfelijk bij te wonen. Er is alleen plaats voor hen die ambtshalve of met een taak aanwezig moeten zijn. U kunt de dienst wel meevieren via https://www.pgggrotekerk.nl/livestream/. We hopen zelfs …

Meedoen met een onderzoek naar meeleven met elkaar?

Beste gemeenteleden, Zoals veel mensen weten studeer ik HBO theologie. Voor mijn studie doe ik een onderzoek naar het meeleef klimaat in de Johanneskerk. Mijn vraag is: Wilt u mij helpen? Dat kan door deze vragenlijst in te vullen over het meeleven in de Johanneskerk: Vragenlijst meeleven Juist in deze zware tijd met contact beperkende maatregelen ervaren we hoe belangrijk …

Nieuws van de kindernevendienst

De december nieuwsbrief van de kindernevendienst is uit! Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is de geplande kerstviering op 20 december voor de kinderen afgelast. We zullen de kerstmorgen viering aanpassen naar een echte gezinsdienst, zodat u met kinderen en of kleinkinderen samen kunt kijken. Nieuwsbrief december 2020