Staken verspers

De organisatoren hebben besloten de vespers in de veertigdagentijd tot nader order niet meer te houden. Hoewel de vespers over het algemeen door een select gezelschap worden bijgewoond, is besloten één lijn te trekken en dus vooralsnog geen vespers meer te houden in de huidige veertigdagentijd. De Commissie Vespervieringen

Belangrijke informatie kerkdiensten / bijeenkomsten en coronavirus

De maatregelen vanuit de overheid rondom het coronavirus zijn aangescherpt. Dat heeft ons doen besluiten om onze kerkdiensten en ouderenmiddag af te gelasten. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020.  Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk …

Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als …

Nieuwsbrief kindernevendienst

De nieuwsbrief van maart staat in het teken van de veertigdagentijd en Pasen. Veel leesplezier! Nieuwsbrief maart    

Belijdeniscatechese

Op de morgen van Pasen, zondag 12 april, zullen enige leden uit onze gemeente openbare belijdenis van het geloof afleggen. Daarvoor past grote dank! Om dit voor te bereiden hebben wij vier dinsdagen gereserveerd: 25 februari, 3, 17 en 24 maart: vier momenten in de veertigdagentijd. Het is steeds van acht uur tot half tien ‘s avonds in wijkgebouw De …

Zondag 1 maart: Jeugddienst

Het thema van de jeugddienst is: Ik ben de goede Herder, naar wie luister jij? Een viering die door jongeren is voorbereid, waarin zij een grote rol hebben. De afgelopen maanden zijn we bezig geweest om iets van de joodse traditie te doorgronden, want Jezus was een joodse rabbi. Om Hem te volgen is het goed om meer van zijn …

Diaconale gemeentemiddag en -avond

Diakenen? Wat doen ze nou eigenlijk? U ziet ze elke zondag collecteren samen met hun hulp collectanten, maar wat doen ze nog meer? Waar gaan de collecteopbrengsten zoal naar toe? De antwoorden hierop krijgt u op de Diaconale gemeentemiddag en -avond. Deze wordt gehouden in de Heul op: Woensdag 12 februari van 14.00 tot 16.00 uur en Donderdag 13 februari …

Meedoen met spaaractie veertigdagentijd?

In de veertigdagentijd vragen we aandacht voor mensen die het minder hebben dan wij. We sparen daarbij, via de collectes en spaardoosjes, geld bij elkaar om de mensen een stapje verder te helpen en een nieuw perspectief te bieden. Graag zou ik de spaaractie dit jaar voorbereiden met enkele gemeenteleden. Ik zoek voor elke zondag één iemand die mij zou …

Blik naar buiten!

Boeiend, hoopgevend en inspirerend! Pioniersplekken, kliederkerken, leefgemeenschappen en andere nieuwe vormen van kerkzijn die op verschillende plekken in Nederland ontstaan. Op het landelijk evenement van de PKN “Blik naar Buiten” op vrijdag 13 maart van 11:00 tot 16:30 uur in Utrecht gaan vier sprekers in op de actuele missionaire ontwikkelingen. Wat kan de kerk daarvan leren en hoe daarop meebewegen? …